Zagadnienie 1, Temat 1
W trakcie

2. Jak zajmować się nowymi osobami

>